ZGŁOSZENIE DO XVIII EDYCJI SPARTAN CUP

__________
PEŁNA NAZWA DRUŻYNY (NAZWA WIDOCZNA W LIGOWEJ TABELI):

__________
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ I ODPOWIEDZIALNEJ ZA DRUŻYNĘ (ODPOWIADA ZA KONTAKT Z ORGANIZATOREM):


__________
POTRZEBNA FAKTURA? ZAZNACZENIE OKIENKA OZNACZA, ŻE WYRAŻASZ ZGODĘ NA WYSTAWIENIE FAKTURY I ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO WYPEŁNIENIA WSZYSTKICH PÓL PONIŻEJ).DOPISEK NA FAKTURZE (WYMAGANE DO FAKTURY - WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI):

ODBIÓR FAKTURY (WYMAGANE DO FAKTURY - WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI):

__________
DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO ZE ZWROTEM KAUCJI

__________
WAŻNE INFORMACJE:
1. ZA WAŻNE ZGŁOSZENIE UZNAJE SIĘ WYPEŁNIENIE NINIEJSZEJ KARTY ZGŁOSZENIA WRAZ Z LISTĄ ZAWODNIKÓW ORAZ WNIESIENIE W WYZNACZONYM TERMINIE OPŁATY WPISOWEJ O OKREŚLONEJ WYSOKOŚCI.
2. BRAK SPEŁNIENIA JEDNOCZEŚNIE OBU WARUNKÓW JEST RÓWNOZNACZNY Z NIEDOPUSZCZENIEM DRUŻYNY DO UDZIAŁU W ROZGRYWKACH I NIEUJĘCIEM DRUŻYNY W TERMINARZU ROZGRYWEK.
3. WYPEŁNIAJĄC NINIEJSZA KARTĘ ZGŁOSZENIA, OSOBA ZGŁASZAJĄCA DRUŻYNĘ DO ROZGRYWEK, ODPOWIEDZIALNA JEST ZA ZAPOZNANIE ZAWODNIKÓW Z REGULAMINEM I PRZEPISAMI.
4. ZGŁASZAJĄC AKCES DO UDZIAŁU W SPARTAN CUP, OSOBA REPREZENTUJĄCA DRUŻYNĘ PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI WARUNKI JAKIE OFERUJE ORGANIZATOR 5PARTAN CUP I NIE BĘDZIE WNOSIĆ DO NICH ZASTRZEŻEŃ. DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI TERMINARZA ORAZ GODZIN I DNI ROZGRYWANIA SPOTKAŃ.
6. W TERMINIE DO 5 DNI OD OSTATECZNEGO TERMINU ZGŁOSZEŃ ZOSTANIE OGŁOSZONY TERMINARZ ROZGRYWEK W DANEJ EDYCJI. OD TERMINARZA NIE MA ODSTĘPSTW.
7. Administratorem danych jest Centrum Spartan przy ul. Krajewskiego 2 we Wrocławiu. Wszystkie podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji amatorskiej ligi Spartan Cup. Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych zawarte są w regulaminie rozgrywek, który dostępny jest na stronei www.spartancup.pl
8. BIURO ORGANIZATORA: CENTRUM SPARTAN, UL. KRAJEWSKIEGO 2, TEL. 71 348 42 17, FAX 71 348 42 13, MAIL: SPARTANCUP@SPARTAN.WROC.P

__________
LISTA ZAWODNIKÓW - UZUPEŁNIJ, BY ZGŁOSIĆ DRUŻYNĘ:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________KAŻDY ZAWODNIK, KTÓRY NIE MA ZDJĘCIA, MA OBOWIĄZEK ZGŁOSIĆ SIĘ DO ORGANIZATORA PRZY SWOIM PIERWSZYM MECZU, BY TEN ZROBIŁ ZDJĘCIE I ZAKTUALIZOWAŁ PROFIL ZAWODNIKA NA STRONIE. PO TRZECIEJ KOLEJCE LIGOWEJ ORGANIZATOR BĘDZIE BEZPOWROTNIE WYRZUCAŁ ZAWODNIKÓW, KTÓRZY NIE MAJĄ ZDJĘĆ. JEŚLI DANY ZAWODNIK NIE MOŻE POJAWIĆ SIĘ PRZY BOISKU W TYM CZASIE, KAPITAN ZESPOŁU JEST ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ ZDJĘCIE ZAWODNIKA DROGĄ MAILOWĄ (FORMAT ZDJĘCIA – DOWODOWE)


Regulamin


Formularz zgłoszeniowy


ZAZNACZ WSZYSTKIE, BY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE (WYMAGANE)


Wszelkie pytania prosimy kierować na mail: spartancup@spartan.wroc.pl